§ 41

Lov om Social Service §41 handler om dækning af nødvendige merudgifter, hvis du forsørger et sygt barn i hjemmet.

Hvem kan søge

Hvad kan du søge om

Foldere om merudgifter

Vi fik i et par år 500 kr. om måneden til at dække merudgifter til cremer og tøj, men Frederiksberg kommune ændrede reglerne, så de kun dækkede merudgifter til livstruende sygdomme og derved ikke børneeksem. 

3 kommentarer til “§ 41”

Skriv en kommentar